Yasaka Shrine (八坂神社)

Yasaka Shrine (八坂神社).

25

Dance stage.

8

7

10

Advertisements
Yasaka Shrine (八坂神社)